Κλείστε το προσωπικό 30΄ραντεβού σας, την ώρα που εσείς επιθυμείτε με έναν από τους εθελοντές coach. 

Το προσωπικό coaching θα είναι εστιασμένο και προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες. Ο coach θα συμβάλει ενεργά και θα βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να βελτιωθεί, να αναπτυχθεί, να μάθει πώς να πετυχαίνει τους στόχους του και να διαχειρίζεται τις προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις

 

Σάββατο 9/12/2017 

ΩΡΕΣ COACH
11:00 - 11:30

- Νίκος Γκρίζης, Apprentice, Mindfulness ICF coach

Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President

Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach

- Κωνσταντίνα Παντούλια, Career & Executive Coach, BSc, MSc, UGROW

Νάσος Φωτόπουλος, ACC by ICF, NLP Master Certified Coach & Practitioner, ICF Greece General Secretary

- Μαρία Χατζηαγγελίδη, ICF COACH

Ελένη Χριστοδούλου, ICF COACH

11:30 - 12:00

- Νίκος Γκρίζης, Apprentice, Mindfulness ICF coach

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President

- Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach

- Κωνσταντίνα Παντούλια, Career & Executive Coach, BSc, MSc, UGROW

Νάσος Φωτόπουλος, ACC by ICF, NLP Master Certified Coach & Practitioner, ICF Greece General Secretary

- Μαρία Χατζηαγγελίδη, ICF COACH

- Ελένη Χριστοδούλου, ICF COACH

12:00 - 12:30

- Σοφία Βασιλειάδη, ICF COACH

- Νίκος Γκρίζης, Apprentice, Mindfulness ICF coach

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President

- Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach 

Ειρήνη Νικολαΐδου, PCC by ICF, Certified mBIT Personal & Executive Coach, Change Facilitator, Moving Minds Mng Partner, ICF Greece Vice President

- Κωνσταντίνα Παντούλια, Career & Executive Coach, BSc, MSc, UGROW

Φωτεινή Ι. Πορίχη, Life & Executive Coach/ ACSTH,ICF

Χρυσή Φυτοπούλου

- Μαρία Χατζηαγγελίδη, ICF COACH

- Ελένη Χριστοδούλου, ICF COACH

12:30 - 13:00

- Σοφία Βασιλειάδη, ICF COACH

- Νίκος Γκρίζης, Apprentice, Mindfulness ICF coach

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President

- Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach 

- Ειρήνη Νικολαΐδου, PCC by ICF, Certified mBIT Personal & Executive Coach, Change Facilitator, Moving Minds Mng Partner, ICF Greece Vice President

- Κωνσταντίνα Παντούλια, Career & Executive Coach, BSc, MSc, UGROW

Φωτεινή Ι. Πορίχη, Life & Executive Coach/ ACSTH,ICF

Χρυσή Φυτοπούλου

Νάσος Φωτόπουλος, ACC by ICF, NLP Master Certified Coach & Practitioner, ICF Greece General Secretary

- Ελένη Χριστοδούλου, ICF COACH

13:00 - 13:30

- Σοφία Βασιλειάδη, ICF COACH

- Νίκος Γκρίζης, Apprentice, Mindfulness ICF coach

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President

- Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach

- Ειρήνη Νικολαΐδου, PCC by ICF, Certified mBIT Personal & Executive Coach, Change Facilitator, Moving Minds Mng Partner, ICF Greece Vice President

- Κωνσταντίνα Παντούλια, Career & Executive Coach, BSc, MSc, UGROW

Χρυσή Φυτοπούλου

Νάσος Φωτόπουλος, ACC by ICF, NLP Master Certified Coach & Practitioner, ICF Greece General Secretary

- Ελένη Χριστοδούλου, ICF COACH

13:30 - 14:00

- Σοφία Βασιλειάδη, ICF COACH

- Νίκος Γκρίζης, Apprentice, Mindfulness ICF coach

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President

- Μάνια Κανάκη, Positive psychology coach

- Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach

Χρυσή Φυτοπούλου

14:00 - 14:30

- Σοφία Βασιλειάδη, ICF COACH

- Νίκος Γκρίζης, Apprentice, Mindfulness ICF coach

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President

- Μάνια Κανάκη, Positive psychology coach

- Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach

Χρυσή Φυτοπούλου

Νάσος Φωτόπουλος, ACC by ICF, NLP Master Certified Coach & Practitioner, ICF Greece General Secretary

- Ελένη Χριστοδούλου, ICF COACH

14:30 - 15:00

- Σοφία Βασιλειάδη, ICF COACH

- Νίκος Γκρίζης, Apprentice, Mindfulness ICF coach

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President

- Μάνια Κανάκη, Positive psychology coach

- Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach 

- Ειρήνη Νικολαΐδου, PCC by ICF, Certified mBIT Personal & Executive Coach, Change Facilitator, Moving Minds Mng Partner, ICF Greece Vice President 

- Μαρία Παπάζογλου, Πιστοποιημένη Coach - Σύμβουλος Επικοινωνίας - Επαγγελματίας ΝLP

Νάσος Φωτόπουλος, ACC by ICF, NLP Master Certified Coach & Practitioner, ICF Greece General Secretary

- Ελένη Χριστοδούλου, ICF COACH

15:00 - 15:30

- Σοφία Βασιλειάδη, ICF COACH

- Νίκος Γκρίζης, Apprentice, Mindfulness ICF coach

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President

- Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach

- Ειρήνη Νικολαΐδου, PCC by ICF, Certified mBIT Personal & Executive Coach, Change Facilitator, Moving Minds Mng Partner, ICF Greece Vice President 

- Μαρία Χατζηαγγελίδη, ICF COACH

15:30 - 16:00

- Σοφία Βασιλειάδη, ICF COACH

- Νίκος Γκρίζης, Apprentice, Mindfulness ICF coach

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President 

- Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach 

- Ειρήνη Νικολαΐδου, PCC by ICF, Certified mBIT Personal & Executive Coach, Change Facilitator, Moving Minds Mng Partner, ICF Greece Vice President 

- Μαρία Χατζηαγγελίδη, ICF COACH

16:00 - 16:30

- Σοφία Βασιλειάδη, ICF COACH

- Νίκος Γκρίζης, Apprentice, Mindfulness ICF coach

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President

- Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach

- Κοσμάς Μιχαήλ, ACC, ICF COACH

- Μαρία Παπάζογλου, Πιστοποιημένη Coach - Σύμβουλος Επικοινωνίας - Επαγγελματίας ΝLP

Χρυσή Φυτοπούλου

- Μαρία Χατζηαγγελίδη, ICF COACH

16:30 - 17:00

- Σοφία Βασιλειάδη, ICF COACH

- Νίκος Γκρίζης, Apprentice, Mindfulness ICF coach

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President

- Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach

- Κοσμάς Μιχαήλ, ACC, ICF COACH

- Μαρία Παπάζογλου, Πιστοποιημένη Coach - Σύμβουλος Επικοινωνίας - Επαγγελματίας ΝLP

Χρυσή Φυτοπούλου

- Μαρία Χατζηαγγελίδη, ICF COACH

17:00 - 17:30

Κατερίνα Αντωνοπούλου, Executive Coach, και Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού

- Σοφία Βασιλειάδη, ICF COACH

Γεωργία Βλάχου, Transformational Life and Business Coach

- Νίκος Γκρίζης, Apprentice, Mindfulness ICF coach

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President

- Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach

- Κοσμάς Μιχαήλ, ACC, ICF COACH

- Ειρήνη Νικολαΐδου, PCC by ICF, Certified mBIT Personal & Executive Coach, Change Facilitator, Moving Minds Mng Partner, ICF Greece Vice President

- Μαρία Παπάζογλου, Πιστοποιημένη Coach - Σύμβουλος Επικοινωνίας - Επαγγελματίας ΝLP

Χρυσή Φυτοπούλου

17:30 - 18:00

Κατερίνα Αντωνοπούλου, Executive Coach, και Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού

- Σοφία Βασιλειάδη, ICF COACH

Γεωργία Βλάχου, Transformational Life and Business Coach

- Νίκος Γκρίζης, Apprentice, Mindfulness ICF coach

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President

- Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach  

- Κοσμάς Μιχαήλ, ACC, ICF COACH

- Ειρήνη Νικολαΐδου, PCC by ICF, Certified mBIT Personal & Executive Coach, Change Facilitator, Moving Minds Mng Partner, ICF Greece Vice President 

Χρυσή Φυτοπούλου

18:00 - 18:30

Κατερίνα Αντωνοπούλου, Executive Coach, και Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού

Γεωργία Βλάχου, Transformational Life and Business Coach

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President 

- Μαρία Μαργέτα, ICF COACH, Ericsson Certified Professional Coach 

- Ειρήνη Νικολαΐδου, PCC by ICF, Certified mBIT Personal & Executive Coach, Change Facilitator, Moving Minds Mng Partner, ICF Greece Vice President

18:30 - 19:00

Κατερίνα Αντωνοπούλου, Executive Coach, και Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού

Γεωργία Βλάχου

- Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC, CMC - ICF Greece President

  

 

 x 
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Ημερίδα Σταδιοδρομίας Δήμου Κηφισιάς #Jobday

Εγγραφή στο newsletter

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.